11.

12.

08.

2020

God

Natt,

Oslo

VOL

1

2

3

Salt Art & Music
Innhold Info

Synonymer til relasjon

Vigdis Hjorth og Tove Nilsen

Samtale

Synonymer til relasjon: assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, sammenheng, tilknytning.

20.00

Pyramiden

Tove og Vigdis snakker om boka som oppdrar deg, den som passer på deg når kanskje ingen andre gjør det. De snakker om å putte relasjon inn i ord, også de vanskelige. Hva er verdien av alt dette? Stor, hevder de. To pilarer møtes til mestermøte. Jedi 1 og Jedi 2.

Kjøp billett