Vivian Gornick i samtale med Johanne Fronth-Nygren

«Kjærligheten var alt jeg hadde. Hva var det jeg hadde? Jeg hadde ingenting. Ingenting. Og hva kom jeg til å få? Hva kunne jeg få?»

Dette sier Vivian Gornicks åtti år gamle mor til henne i memoarboken «Fierce Attachments». Gjennom memoarer, essayistikk, og biografier om radikale kvinner som Emma Goldman og suffragetten Elizabeth Cady Stanton, har Gornick i femti år ubønnhørlig undersøkt hva et menneske kan få.

Hvilke strukturer må være på plass, og hva må vi hver for oss gjøre for å oppnå frihet? Kvinnefrigjøring, utdanning, psykoanalyse og urbanisme går igjen i Gornicks forfatterskap, men også balansen mellom enetid og samvær, gleden ved å bruke lesing og skriving til å vinne innsikt – og dermed muligheten for forandring. Som åttitreåring lever Vivian Gornick etter prinsippet «et ideelt liv er levende til det dør, det slutter aldri å prøve å finne ut hva det har å si.»

På God natt Oslo vil hun fortsette å prøve – i samtale med oversetter Johanne Fronth-Nygren.

Johanne Fronth-Nygren (f. 1980) har i mange år lobbet for å oversette Gornick til norsk, og nå, endelig, gjør hun nettopp det: oversetter den første tittelen av Gornick til norsk, Fierce Attachments, som vil utkomme på Forlaget Oktober i vår. Fronth-Nygren er en kjent og kjær oversetter for de av oss som liker engelskspråklig litteratur av forfattere som Lydia David og Evelyn Waugh.

Vivian Gornick (f. 1935) har brukt hele sitt skrivende liv på sakprosa: memoarer, essayistikk, kritikk og biografier.

Samtalen vil finne sted på God natt, Oslo.

Tid: 15. september kl. 19.15
Sted: Bazaar på SALT, Langkaia 1, Oslo