Thure Erik Lund i samtale med Kaja Schjerven Mollerin

Hva gjør teknologien med småbrukeridentiteten?

«Selvfølgelig er det stadig avskallinger av oss, i dette klassesegmentet, men fortsatt finnes det rester av denne grumsete klassen, fra småbrukerland, med de usle holdningene, uklare ideer, som sjelden og tilfeldig stemmer ved valgene, som lever som dørselgere, svartarbeidere, storskrytere, uten opprør eller mismodighet. Det finnes fortsatt noen igjen av oss, kanskje 30 000–40 000 mennesker. Men resten er stort sett bare statsmennesker, om de er pønkere, fylliker, innvandrere eller gammalbønder, det er statsmennesker altihop, uansett.»

Dette skriver Thure Erik Lund i sin siste roman «Identitet». I boka, en usannsynlig tett-tenkt tankestrøm, settes småbrukeren og småbruksidentiteten opp mot den klamme, nasjonale statsidentiteten. Det er Hallandåsen mot Knausgård og alt som er «fint og nært og sant, samt medfølende, sosialistisk og samfunnsmessig.»

Hør Thure Erik Lund i samtale med kritiker og skribent Kaja Schjerven Mollerin.

Thure Erik Lund (f. 1959) debuterte i 1992 med romanen «Tanger», som han fikk Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Siden den gang har en skrevet en rekke egenartede bøker.
Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er kritiker, tidligere redaktør av Vinduet og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora. Med sin empatiske, reflekterte stil og sin gode penn, har hun bidratt til en rekke bøker de senere årene, som «Vigdis, del for del», «I denne verden» (om Susan Sontag) og «Handke-debatten». Flere som har lest Thure Erik Lunds siste bok «Identitet» vil kanskje ha lagt merke til at Mollerin er nevnt som en av de store «etikerne», muligens i forbindelse med nettopp «Handke-debatten».

Kaja Schjerven Mollerin (f. 1980) er kritiker, tidligere redaktør av Vinduet og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Agora. Med sin empatiske, reflekterte stil og sin gode penn, har hun bidratt til en rekke bøker de senere årene, som «Vigdis, del for del», «I denne verden» (om Susan Sontag) og «Handke-debatten». Flere som har lest Thure Erik Lunds siste bok «Identitet» vil kanskje ha lagt merke til at Mollerin er nevnt som en av de store «etikerne», muligens i forbindelse med nettopp «Handke-debatten».

Samtalen vil foregå på God natt, Oslo.

Tid: 13. september
Sted: Langhuset på SALT, Langkaia 1, Oslo