Trude Marstein

Trude Marstein (f. 1973) skaper stor plass for sine menneskelige karakterer til å utfolde seg på. Både med sine begjær og sine tilkortkommenheter.

«Trude Marstein byggjer stor litteratur med bitte små byggjeklossar (...) Marstein har eit uvanleg skarpt, men likevel forståande blikk for alt det som skjer i og mellom folk. Å få fram det store bildet gjennom å setje saman alle dei uendeleg små brikkene, er ei bragd.»

Slik beskriver Marta Norheim i NRK den nye boka til Trude Marstein.

Den helt ferske romanen «Så mye hadde jeg» spenner opp over 45 år med levd liv og relasjoner. I sentrum for boka står Monika. Hun er flyktig og lite pragmatisk, og mye av grunnen til det er at hun søker noe som ikke er så lett å finne, og som, når hun finner det, aldri varer. «Så mye hadde jeg» viser fram det verdifulle i summen av erfaringer, og hvordan hver erfaring gir en dytt til den neste, når hovedpersonen har nye verktøy å møte den med. «Så mye hadde jeg» gir mennesket lov til å tvile, ønske seg mer og gå videre.

Trude Marstein fikk Tarjei Vesaas' debutantpris i 1998 for prosasamlingen «Sterk sult, plutselig kvalme». Etter det har hun utgitt en rekke bøker og en barnebok, samt oversett en haug av gode titler til norsk, deriblant den danske forfatteren Helle Helle.