Jan Grue

Jan Grue (f. 1981) har skrevet en bok du gjerne vil lese med en blyant i hånda, klar til å merke en setning eller lage en liten brett på toppen av papiret.

I den rykende ferske «Jeg lever et liv som ligner deres», tar han i bruk filosofi, teori, popkultur, kliniske notater og mailutveksling med institusjoner for å nærme seg sine erfaringer med å ha en medfødt muskelsykdom.

Jan Grue husker, tenker og leser. Hos idéhistorikeren Michel Foucault finner han innsikt om hva det vil si å bli «gjenstand for et synsfelt», og hvordan de som vet at de blir det, «tar på seg ansvaret for maktutøvelsens grenser, lar dem spontant utspille seg i seg selv». Han parafraserer filosofen Wittgenstein på umuligheten av å ha et privat språk for følelser, fordi det å kle noe i ord er å tilpasse det til lytternes og lesernes forventninger, deres verden.

Han leter etter ordene. Hva er de riktige ordene? Slik nærmer han seg en form for selvteori, med en vilje til å gå i dialog med tankegods og historie for å komme nærmere sine egne erfaringer, og for å løfte dem opp, gjøre dem tydelige, gjennomsiktige og forståelige for andre.

Jan Grue er professor ved Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk. Siden 2010 har han skrevet litteratur i de fleste sjangre, inkludert barnebøker, faglitteratur, noveller og en roman.