2018

2018

13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo /

13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo / 13.—15. september 2018 → SALT — Oslo /

«På en av dampskipskaiene i Kristiania lå der for en del år siden et gråmalt trehus med flatt tak, uten skorsten, omtrent 4 alen langt og litt kortere på den annen lid.»

«Hytten var opprinnelig blitt oppført til fergemennene, for at de skulle ha tak over hodet i regnvær og i vinterkulden når de satt og drev og ventet på at noen skulle komme og forlange båt.»

«Senere, da smådamperne mer og mer slukte trafikken, var fergemennene trukket annet steds hen. Så ble huset kun benyttet leilighetsvis av hvem det kunne falle seg.»

«De siste som hadde gjort bruk av det, var noen stenarbeidere, når de holdt sine måltider to av gangen, da de en sommer reparerte på kaistykket i nærheten.»

«Siden var der ingen som tok notis av den gamle, lille rønne.»

Amalie Skram – «Karens jul»